برنامه کلاسی نیمسال اول 97-96 با تغییرات پس از حذف و اضافه
درخصوص اخذ دروس عمومی گروه معارف اسلامی
بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

کلاس جبرانی روانشناسی سازمانی استاد لیلا پرتابیان ­شنبه 4/9/96 ساعت 14-12 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی روانشناسی سازمانی استاد لیلا پرتابیان ­سه­شنبه 7/9/96 ساعت 10-8 برگزار می­گردد.

*اصلاحیه*آزمون میانترم درس حقوق مدنی6 رشته حقوق استاد محمدحسنی به روز شنبه 18/9/96 ساعت 10 تغییر یافت.

درس حقوق جزای اختصاصی2 استاد بهادری از چهارشنبه ساعت 12-10 به چهارشنبه ساعت16-14 تغییر یافت.

کلاس جبرانی فقه3 استاد جعفری برزیان سه­شنبه 7/9/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی متون فقه1 استاد جعفری برزیان سه­شنبه 23/8/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی زبان تخصصی3 رشته الهیات استاد لطافت ­شنبه 27/8/96 ساعت14-12/30 برگزار می­گردد. خود کلاس ساعت12-10 طبق برنامه برگزار میشود.

کلاسهای حقوق مالی و مالیه عمومی رشته حقوق استاد زهرا خیاط بهبهان از یکشنبه ساعت16-14به شنبه ساعت12-10 تغییر یافت.

کلاس حقوق بین­الملل خصوصی 2 استاد روح­اله فرهمندی­کیش دوشنبه 22/8/96 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن 4شنبه1/9/96 ساعت 12-10 می­باشد.

کلاس درس رواننشاسی استاد نریمانی چهار­شنبه 17/8/96 ساعت 16-14برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس درس حقوق اداری2 استاد سپیده خسروشاهی یکشنبه 14/8/96 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد سبک­پا در تاریخهای (14/8/96، 20/8/96، 21/8/96) برگزار نمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد محمدحسنی این هفته(3شنبه 16/8/96)(4شنبه17/8/96)(شنبه20/8/96) برگزار نمی­گردد. جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد میترا ترازودار شنبه 13/8/96 برگزار نمی­گردد. جبرانی آن دوشنبه 15/8/96 می­باشد.

دانشجویان غایب درس عملی تربیت بدنی1 استاد علی آقایی جهت وضعیت نمره عملی به استاد(09166712634) مراجعه نمایند.

کلاس جبرانی حقوق اساسی3 استاد مهران ضیایی چهار­شنبه  17/8/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاسهای مبانی و اصول برنامه­ریزی آموزشی و آموزش هنر استادجوکار4شنبه هفته آینده برگزار نمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی مبانی سازمان ومدیریت استاد محمدی بردی زاده سه­شنبه 16/8/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی مدیریت مالی1 استاد استوان سه­شنبه16/8/96 ساعت10-8 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی حسابداری میانه1 استاد استوان سه­شنبه16/8/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

درس ترجمه انفرادی2 استاد افزاروزهای یکشنبه 14/8/96، 5/9/96، 12/9/96 ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

درس ترجمه شفاهی(1) و(3) استاد افزاهرهفته چهارشنبه ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

درس آثار ترجمه شده اسلامی1 استاد افزاجهت هماهنگی تشکیل کلاس روز چهارشنبه10/8/96 ساعت 14 حضور یابید.

کلیه کلاسهای استاد طیب فقط هفته آینده از (یکشنبه به سه­شنبه ) و (دوشنبه به چهارشنبه) در همان ساعات تغییر یافت.

درس آسیب شناسی روانی2 استاد خسرو بهرنگ ساعت 115-30/13 و 30/16-15 برگزار می­گردد.

درس فارسی عمومی1 استاد مهناز فقهی دوشنبه­ها ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی زبان تخصصی3 رشته الهیات استاد رضوان لطافت ساعت15-13 شنبه 13/8/96 برگزار می­گردد. کلاس ساعت 12-10 طبق برنامه برگزار می­شود.

کلاس فوق­العاده ریاضی عمومی1 استاد سبک­پا رشته­های مهندسی کامپیوتر و مدیریت اجرائی هر هفته ­شنبه و یکشنبه ساعت10-8 هر هفته برگزار می­گردد.

کلاس فوق­العاده آمار و احتمال استاد سبک­پا رشته­های مدیریت،حسابداری و علوم اقتصادی هر هفته ­شنبه و یکشنبه ساعت10-8 هر هفته برگزار می­گردد.

درس حسابداری و حسابرسی دولتی استاد زهرا خیاط­بهبهان ­شنبه 9/8/96، 27/8/96، 4/9/96 ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی مدیریت مالی1 استاد استوان سه­شنبه  ساعت14-12/30 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی حسابداری میانه1 استاد استوان سه­شنبه  ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس مهندسی اینترنت استاد هادی ترازو دار از سه­شنبه10-8 به شنبه ساعت 12 - 10 تغییر یافت.

کلاس درس کنترل تهیه و تنظیم بودجه استاد کرامتی­فر دو­شنبه 8/8/96 ساعت 16-14برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس درس حسابداری مالیاتی استاد کرامتی­فر سه­­شنبه 9/8/96 ساعت 16-14برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

درس حسابداری و حسابرسی دولتی استاد زهرا خیاط بهبهان از دوشنبه به شنبه ساعت10-8 تغییر یافت.

کلاس درس جزای اختصاصی2 استاد بهادری چهار­شنبه 3/8/96 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن چهارشنبه 2هفته بعدساعت10-8 می­باشد.

درس کارورزی1 استاد جعفرزاده روز سه­شنبه 9/8/96 ساعت 11-10 برگزار می­گردد.

درس کارورزی2 استاد جعفرزاده روز سه­شنبه 9/8/96 ساعت 12-11 برگزار می­گردد.

کلاس آسیب روانی استاد بهرنگ به روز یکشنبه ساعت14-30/1 تغییر یافت.

کلاس خانواده استاد بهرنگ به روز یکشنبه ساعت 20/4 - 15 تغییر یافت.

درس مبانی برنامه­ریزی آموزشی رشته کشاورزی استاد روان شنبه­ها 13/8/96، 27/8/96و11/9/96 یکهفته درمیان ساعت 13 برگزار می­گردد.

درس آموزش بزرگسالان رشته علوم­تربیتی و کشاورزی استاد روان شنبه­­ها 6/8/96، 20/8/96و 4/9/96 یکهفته درمیان ساعت 14 برگزار می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد سیف­اله حاجتی این هفته 2/8/96 برگزار نمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

درس ریاضیات پایه استاد صفاآبادی از چهارشنبه ساعت16-14به چهارشنبه ساعت30/12 همان روز تغییر یافت.

کلیه کلاسهای استاد سپیده خسروشاهی این هفته 30/7/96 برگزار نمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی فیزیولوژی اعصاب و غدد استاد امانت بهبهانی هفته آینده یکشنبه30/7/96 برگزار می­گردد.

کلاس درس جزای اختصاصی3 استاد جلالی­نیا سه­شنبه 25/7/96 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد معصومه مرادی برزیان (اصول و مبانی برنامه­ریزی درسی /حرکات ورزشی و سرودهای خاص)این هفته برگزارنمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد محمدحسنی این هفته 23و24/7/96 برگزار نمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی زبان تخصصی3 استاد لطافت سه­شنبه 29/7/96 ساعت15-13 برگزار می­گردد. خود کلاس ساعت12-10 طبق برنامه برگزار میشود.

دانشجویانی که درس پروژه با استاد لیلا شعاعی دارند روزهای ­شنبه ساعت 11-10 صبح به اتاق اساتید مراجعه کنند.

درس آیین دادرسی مدنی1 استاد خسرشاهی روز سه­شنبه ساعت 10-8 برگزار می­گردد.

درس حقوق تطبیقی استاد خسرشاهی روز سه­شنبه ساعت 16-14 برگزار می­گردد.
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما