برنامه جدید کلاسی نیمسال دوم 96-95
بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

امتحان پایان ترم کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی و روانشناسی (spss) استاد افراسیابی دو­شنبه 1/3/96  برگزار می­گردد.

کلیه امتحانات میانترم دروس استادمیرمقدم دو­شنبه25/2/96 ساعت8صبح برگزار می­گردد.

کلیه امتحانات میانترم دروس استاد رازقی­زاده سه­شنبه26/2/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس درس احساس و ادراک استاد تقی­زاده این هفته(23/2/96الی27/2/96) برگزار نمی­گردد. جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس درس روانشناسی اجتماعی کاربردی استاد تقی­زاده این هفته(23/2/96الی27/2/96) برگزار نمی­گردد. جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس درس حسابداری صنعتی1 استاد ترازودار شنبه 23/2/96  ساعت 10-8 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن یکشنبه24/2/96 ساعت12-10 می­باشد.

کلاس جبرانی قواعد فقه1 استاد مریم تنهایان سه­شنبه 26/2/96 ساعت13-11 برگزار می­گردد.

امتحان کتبی سمینار در بازاریابی استاد محمدی­بردی­زاده چهار­شنبه20/2/96 ساعت16-14 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی فیزیولوژی اعصاب و درد استاد امانت­بهبهانی یکشنبه 17/2/96 ساعت16-14 برگزار می­گردد.

امتحان تئوری آزمایشگاه سیستم عامل استاد سارا هوشمندی چهارشنبه 20/2/96 ساعت 11 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی توسعه اقتصاد و برنامه­ریزی استاد مهربانی سه­شنبه 19/2/96 ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

کلاس فوق­العاده حقوق جزای بین­الملل ایران استاد مهران ضیایی چهار­شنبه 20/2/96 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی جبرانی حقوق جزای اختصاصی2 استاد بهادری چهار­شنبه 13/2/96 ساعت 12-8 برگزار می­گردد.

کلاس درس تاریخچه و مکاتب روانشناسی استاد نفیسی­نیا دو­شنبه 11/2/96 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس درس حسابداری مالیاتی استاد آبادی­هندیجانی سه­شنبه 12/2/96 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی زبان تخصصی(اقتصاد ومدیریت) استاد قبادی  دوشنبه 11/2/96 ساعت 12-10 برگزار می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد نوری­نژاد دوشنبه 11/2/96 برگزار نمی­گردد. جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی اصول حسابداری2 استاد تقوی ­یکشنبه 10/2/96 ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی تجارت4 استاد وحید شهبازیان ­شنبه 9/2/96 ساعت 14-12 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی حقوق تجارت1(رشته الهیات)استاد سپیده خسروشاهی چهار­شنبه 6/2/96 ساعت 10-8 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی مدنی7 استاد سپیده خسروشاهی چهار­شنبه 6/2/96 ساعت 12-10 برگزار می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد بهادری چهارشنبه6/2/96 برگزار نمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

دانشجویان درس نحوه تنظیم بودجه­ریزی استاد صادقی­مهر جهت مشخص کردن موضوع کار تحقیقی واحد عملی یک جلسه در کلاس شنبه­ها ساعت16-14 شرکت کنند.

کلاس فوق­العاده ریاضی عمومی1 استاد سبک­پا ­شنبه­ها ساعت13-30/11 هر هفته برگزار می­گردد.

کلاس فوق­العاده ریاضی عمومی2 استاد سبک­پا دو­شنبه­ها ساعت30/11-10 هر هفته برگزار می­گردد.

کلاس فوق­العاده آمارواحتمال استاد سبک­پا دو­شنبه­ها ساعت13-30/11 هر هفته برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی نمونه­های نثر ساده استاد لطافت شنبه 9/2/96 ساعت 10-8 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی نامه­نگاری استاد لطافت شنبه 16/2/96 ساعت 10-8 برگزار می­گردد.

درس حقوق جزای بین­الملل ایران استاد مهران ضیایی از چهارشنبه ساعت10-8به چهارشنبه ساعت12-10 تغییر یافت.

کلاس درس حسابداری میانه1 استاد جاوید چهارشنبه 30/1/96 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی مدیریت مالی2 استاد استوان سه­شنبه 19/2/96 ساعت 14-10 برگزار می­گردد.

کلاس درس روانشناسی دین استاد مرادی­برزیان این هفته29/1/96 برگزار نمی­گردد. جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلیه کلاسهای استاد اصغر رحیمی  دوشنبه 28/1/96 برگزار نمی­گردد. جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

دانشجویانی که دارای درس عملی مدیریت منابع انسانی هستند جهت فعالیت درس عملی با استاد مربوطه هماهنگی نمایند.

درس مدیریت منابع انسانی استاد ماجدی 3/2/96،10/2/96،17/2/96،24/2/96 ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی حقوق مالی و مالیه عمومی استاد خیاط­بهبهان سه­شنبه 17/2/96 ساعت 16-14 برگزار می­گردد.

درس روانشناسی خانواده استاد بهرنگ یکشنبه هرهفته ساعت16-14 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی فیزیولوژی عصب و غدد استاد امانت­بهبهانی یکشنبه 3/2/96 ساعت16-14 برگزار می­گردد.

کلاس درس حسابداری پیشرفته2 استاد درویش­پور دوشنبه 28/1/96  برگزار نمی­گردد.جبرانی آن سه­شنبه29/1/96 همان ساعت می­باشد.

کلیه کلاسهای استاد ضیایی­نژاد این هفته 26/1/96 تا 30/1/96 برگزار نمی­گردد. کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می­گردد.

آزمون عملی ورزش1 استاد رحیم­پور ­شنبه 9/2/96 ساعت 30/14 و امتحان میان­ترم همان روز برگزار می­گردد.

درس مبانی الکترونیک دیجیتال استاد ناوک از یکشنبه ساعت10-8به دوشنبه ساعت14-12 تغییر یافت.

کلاس درس روانشاسی­اجتماعی­کاربردی استاد تقی­زاده یکشنبه 27/1/96  ساعت 12-10 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن چهار­شنبه30/1/96 همان ساعت می­باشد.

کلاس جبرانی درآمد2 استاد لطافت سه­شنبه 29/1/96 ساعت 10-8 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی ترجمه متون ادبی استاد لطافت سه­شنبه 29/1/96 ساعت 12-10 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی حقوق تجارت2 استاد شهبازیان چهار­شنبه 6/2/96 ساعت10-8 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی آئین دادرسی مدنی1 استاد شهبازیان چهار­شنبه 30/1/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی حقوق بین­املل عمومی1 استاد فرهمندی­کیش چهار­شنبه 30/1/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی مقدمات روانشناسی سلامت استاد جمشید شجاعی سه­شنبه 29/1/96 ساعت16- 14 برگزار می­گردد. امتحان میانترم همین روز برگزار می­گردد.

درس ارتباط جمعی استاد قنواتی 4/2/96، 18/2/96، 25/2/96 ساعت 12-8 برگزار می­گردد.

کلاس درس مدیریت منابع انسانی استاد ماجدی یکشنبه 20/1/96ساعت16-14 برگزار نمی­گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی سیستمهای اطلاعات مدیریت استاد محمدی­بردی­زاده دو­شنبه 21/1/96 ساعت13 برگزار می­گردد.

کلاسهای درس استاد صفری یک­شنبه20/1/96 برگزار نمی­گردد. جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی اصول حسابداری1 استاد استوان سه­شنبه 29/1/96 ساعت12-10 برگزار می­گردد.

کلاس جبرانی مدیریت مالی2 استاد استوان سه­شنبه 29/1/96 ساعت14-12 برگزار می­گردد.

کلاسهای درس استاد ذراتی دو­شنبه21/1/96 برگزار نمی­گردد. جبرانی آن متعاقباً اعلام می­گردد.

کلاس جبرانی آئین دادرسی مدنی1 استاد شهبازیان چهار­شنبه 23/1/96 ساعت12- 10 برگزار می­گردد.

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما